Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10 2023 Mới

Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10 2023 Mới

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10 2023 Mới 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10 2023 Mới 4

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10 2023 Mới 4

Xem ngay video Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10

Do cách sử dụng hoặc sau khi cài đặt windows, sau khi khởi động lại thì không thể khởi động được mà có thông báo “Máy tính khởi động lại bất ngờ hoặc gặp lỗi không mong muốn. Quá trình cài đặt Windows không thể tiếp tục. Để cài đặt Windows, nhấn OK để khởi động lại máy và sau đó khởi động lại cài đặt” – Ngay lập tức trên màn hình thông báo lỗi, nhấn SHIFT + F10 để mở CMD. Gõ “regedit” để vào regedit. Tìm key “HKLocal machine/SYSTEM/SETUP/STATUS/ChildCompletion” bên phải xem “setup.exe” nếu giá trị là 1 thì đổi thành 3 bằng cách double click. và sau đó đóng regedit. đóng CMD khởi động lại là ok #sualoiwindow10 #SuaLoiKhongDangNhapWindows10 #namloanchannel #namloan .

Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=HLda3inZApk

Tags của Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10: #Sửa #lỗi #computer #restarted #unexpectedly #encountered #unexpected #error #trên #Windows

Bài viết Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10 có nội dung như sau: Do cách sử dụng hoặc sau khi cài đặt windows, sau khi khởi động lại thì không thể khởi động được mà có thông báo “Máy tính khởi động lại bất ngờ hoặc gặp lỗi không mong muốn. Quá trình cài đặt Windows không thể tiếp tục. Để cài đặt Windows, nhấn OK để khởi động lại máy và sau đó khởi động lại cài đặt” – Ngay lập tức trên màn hình thông báo lỗi, nhấn SHIFT + F10 để mở CMD. Gõ “regedit” để vào regedit. Tìm key “HKLocal machine/SYSTEM/SETUP/STATUS/ChildCompletion” bên phải xem “setup.exe” nếu giá trị là 1 thì đổi thành 3 bằng cách double click. và sau đó đóng regedit. đóng CMD khởi động lại là ok #sualoiwindow10 #SuaLoiKhongDangNhapWindows10 #namloanchannel #namloan .

Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10 2023 Mới

Từ khóa của Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10: sửa lỗi

Thông tin khác của Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10:
Video này hiện tại có 31535 lượt view, ngày tạo video là 2020-01-10 07:09:43 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=HLda3inZApk , thẻ tag: #Sửa #lỗi #computer #restarted #unexpectedly #encountered #unexpected #error #trên #Windows

Cảm ơn bạn đã xem video: Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10.