Sửa lỗi ổ cứng "Can't read from the source file or disk" (100% RESOLVED)

Sửa lỗi ổ cứng "Can't read from the source file or disk" (100% RESOLVED)

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 Sửa lỗi ổ cứng "Can't read from the source file or disk" (100% RESOLVED) 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2Sửa lỗi ổ cứng "Can't read from the source file or disk" (100% RESOLVED) 4

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG Sửa lỗi ổ cứng "Can't read from the source file or disk" (100% RESOLVED) 4

Sửa lỗi ổ cứng "Can't read from the source file or disk" (100% RESOLVED)


CÁCH GIẢI QUYẾT “KHÔNG THỂ ĐỌC ĐƯỢC TỪ FILE HOẶC ĐĨA NGUỒN” THÀNH CÔNG 100%! Cách sửa lỗi “không thể đọc từ tệp nguồn hoặc đĩa” – Đã giải quyết 100% ========= Vào lệnh CMD: chkdsk D: / r / f / x Nhấn Enter ========== Tại Trnog: / r (read) để đọc các bộ phận bị lỗi của ổ đĩa / f (sửa chữa) để sửa chữa các bộ phận bị lỗi được tìm thấy / x (loại bỏ) Loại bỏ các bộ phận bị lỗi khỏi ổ đĩa ========== Hỏi là đang được sử dụng vì thì sẽ chạy ở lần khởi động tiếp theo. Nhấn Y rồi nhấn Enter Nếu không hỏi thì tiếp tục sửa (nhanh hay chậm tùy thuộc vào dung lượng ổ đĩa) Nếu dừng ở một% nào đó thì chỉ cần tắt đi vì máy đang chạy ngầm, sau 1-2 giờ, vấn đề sẽ được khắc phục. .

Sửa lỗi ổ cứng "Can't read from the source file or disk" (100% RESOLVED) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=DIpCko6yKuo

Tags: #Sửa #lỗi #ổ #cứng #quotCan39t #read #source #file #diskquot #RESOLVED

Từ khóa: lỗi cài đặt,can’t read from the source file or disk,cách sửa lỗi can’t read from the source file or disk,khắc phục lỗi can’t read from the source file or disk thành công,lỗi không copy được file vào ổ cứng,cách sửa lỗi không copy được file vào ổ cứng