Minecraft 1.7.2 Bug Report – Black Textures – FIXED, Read Description

Minecraft 1.7.2 Bug Report – Black Textures – FIXED, Read Description

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Xem ngay video Minecraft 1.7.2 Bug Report – Black Textures – FIXED, Read Description

Đã sửa: Tắt Mipmap trong cài đặt video! Trước tiên, bạn có thể thử cập nhật trình điều khiển video hoặc Java của mình! Video này đã được gửi đến Mojang để họ biết lỗi tồn tại! Khi tôi cầm ngọn đuốc lên hoặc san bằng mọi thứ trở nên đen kịt và thiếu một số âm thanh. (không có khối âm thanh đấm) Tôi đã cài đặt lại trò chơi, cập nhật java, kiểm tra trình điều khiển video và không có thay đổi. Đây là hệ thống của tôi: ATi (AMD) Radeon HD4850 ​​512MB GPU FX6150 6 nhân 3.2GHz CPU 4GB DDR3 1600Mhz RAM Windows 8 Pro 64Bit.

Minecraft 1.7.2 Bug Report – Black Textures – FIXED, Read Description “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=gC-AXatHtPM

Tags của Minecraft 1.7.2 Bug Report – Black Textures – FIXED, Read Description: #Minecraft #Bug #Report #Black #Textures #FIXED #Read #Description

Bài viết Minecraft 1.7.2 Bug Report – Black Textures – FIXED, Read Description có nội dung như sau: Đã sửa: Tắt Mipmap trong cài đặt video! Trước tiên, bạn có thể thử cập nhật trình điều khiển video hoặc Java của mình! Video này đã được gửi đến Mojang để họ biết lỗi tồn tại! Khi tôi cầm ngọn đuốc lên hoặc san bằng mọi thứ trở nên đen kịt và thiếu một số âm thanh. (không có khối âm thanh đấm) Tôi đã cài đặt lại trò chơi, cập nhật java, kiểm tra trình điều khiển video và không có thay đổi. Đây là hệ thống của tôi: ATi (AMD) Radeon HD4850 ​​512MB GPU FX6150 6 nhân 3.2GHz CPU 4GB DDR3 1600Mhz RAM Windows 8 Pro 64Bit.

Minecraft 1.7.2 Bug Report – Black Textures – FIXED, Read Description

Từ khóa của Minecraft 1.7.2 Bug Report – Black Textures – FIXED, Read Description: fix bug

Thông tin khác của Minecraft 1.7.2 Bug Report – Black Textures – FIXED, Read Description:
Video này hiện tại có 27333 lượt view, ngày tạo video là 2013-10-26 01:28:18 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=gC-AXatHtPM , thẻ tag: #Minecraft #Bug #Report #Black #Textures #FIXED #Read #Description

Cảm ơn bạn đã xem video: Minecraft 1.7.2 Bug Report – Black Textures – FIXED, Read Description.