Marathon Session on Indian Economy | active UPSC CSE/IAS 2021/2022 | Rahul Bhardwaj

Marathon Session on Indian Economy | active UPSC CSE/IAS 2021/2022 | Rahul Bhardwaj

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Marathon Session on Indian Economy | active UPSC CSE/IAS 2021/2022 | Rahul Bhardwaj


Trong phần thi marathon này, Rahul Bhardwaj sẽ đài thọ toàn bộ tài chính của UPSC CSE / IAS Prelims and Mains. Kinh tế Ấn Độ 2020, các vấn đề về lập kế hoạch, huy động nguồn lực, tăng trưởng, phát triển, việc làm, bao gồm tăng trưởng và ngân sách, tự do hóa kinh tế, chính sách công nghiệp và cơ sở hạ tầng sẽ được đề cập trong Cuộc thi Marathon Kinh tế Ấn Độ cho UPSC CSE / IAS này. Học sinh được khuyến khích xem toàn bộ buổi học để hiểu rõ hơn. Rahul Bhardwaj và một số nhà giáo dục hàng đầu giảng dạy trực tiếp tại Unacademy. Sử dụng mã đặc biệt “RBLIVE” để được giảm giá 10% cho đăng ký Unacademy của bạn. Đăng ký ngay hôm nay – Xem danh sách phát đầy đủ tại đây: Liên kết khóa học của Rahul Bhardwaj: Đăng ký kênh telegram của chúng tôi: Tải xuống ứng dụng Học tập Unacademy tại đây: Android: iOS: Đăng ký và trở thành một phần của cộng đồng để biết thêm các bài học như vậy tại đây: Lợi ích của việc đăng ký Unacademy: 1 Học từ giáo viên yêu thích của bạn 2 buổi TVIVL chuyên dụng 3. Đăng ký, truy cập không giới hạn 4. Tương tác thời gian thực với giáo viên 5. Bạn có thể hỏi học sinh trong lớp trực tiếp 6. Học sinh bị hạn chế 7. Tải video xuống và xem ngoại tuyến.

Marathon Session on Indian Economy | active UPSC CSE/IAS 2021/2022 | Rahul Bhardwaj “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=YccQJ_64D4w

Tags: #Marathon #Session #Indian #Economy #active #UPSC #CSEIAS #Rahul #Bhardwaj

Từ khóa: full active,indian economy,indian economy for upsc,economy for upsc,economy for upsc prelims 2020,economy for upsc mains,indian economy for upsc prelims,indian economy for upsc 2020,how to prepare indian economy for upsc,complete Economy for UPSC,economy marathon session,economy,Marathon Session on Indian Economy,economy of india upsc,ias,upsc cse,Economy for UPSC CSE,economy for prelims,economy for upsc cse prelims,topics from economy