Lí luận văn học 2️⃣ #tacgia

Lí luận văn học 2️⃣ #tacgia

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Lí luận văn học 2️⃣ #tacgia


Lí luận văn học là bộ môn có nhiệm vụ nghiên cứu những quy luật chung nhất của văn học. Nó có nhiệm vụ, thông qua việc nghiên cứu một số tác phẩm của Đông – Tây, Kim – Cổ, để tìm ra những quy luật chung nhất, bản chất chung của văn học – như bất cứ tác phẩm nào gọi là văn học, đều có sự tồn tại của nó. Ví dụ: “Văn học phản ánh cuộc sống bằng tranh”, đó là đặc điểm chung của văn học. Như vậy, những từ vựng không phản ánh cuộc sống thì không được gọi là văn học. Nhưng phản ánh cuộc sống mà không xây dựng những hình ảnh – tức là những “hình ảnh cuộc sống” – thì không phải là văn học. Ví dụ, các bài hát như bài ca điều lệ hợp tác xã nông nghiệp hoặc các bài hát như: “Bài ca về hóa trị” không phải là văn học, nghệ thuật. Vì chúng chỉ là những đoạn văn có vần với mục đích để mọi người dễ nhớ, dễ nhớ cách diễn đạt và công thức. Chúng không mang tính biểu tượng. Trong khi đó, Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy là một bộ truyện và tranh sử thi, một “tấm gương phản chiếu của cuộc cách mạng Nga” vào đầu thế kỷ 19. Hay loạt truyện đời thường của Balzac là bức tranh hiện thực sinh động về xã hội tư sản hợp pháp cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Hay tiểu thuyết Truyện Kiều là bức tranh hiện thực sinh động về xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Chúng là tác phẩm văn học vì chúng phản ánh cuộc sống dưới dạng những hình ảnh của cuộc sống.

Lí luận văn học 2️⃣ #tacgia “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=gtuOqhGHWhw

Tags: #Lí #luận #văn #học #tacgia

Từ khóa: luận văn,[vid_tags]