Hướng dẫn cài đặt và sử dụng công cụ hỗ trợ lập báo cáo tài chính nhà nước TKT Tool Offline

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng công cụ hỗ trợ lập báo cáo tài chính nhà nước TKT Tool Offline

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng công cụ hỗ trợ lập báo cáo tài chính nhà nước TKT Tool Offline


Hướng dẫn bạn truy cập trang gửi tài khoản chính phủ. Cài đặt phần mềm nhập tài khoản nhà nước công cụ TKT offline từ trang với kế toán tổng hợp tài khoản nhà nước – Link tải công cụ:

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng công cụ hỗ trợ lập báo cáo tài chính nhà nước TKT Tool Offline “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ayechY_w828

Tags: #Hướng #dẫn #cài #đặt #và #sử #dụng #công #cụ #hỗ #trợ #lập #báo #cáo #tài #chính #nhà #nước #TKT #Tool #Offline

Từ khóa: hướng dẫn cài đặt,[vid_tags]