Hướng dẫn cài đặt và ký hồ sơ file PDF bằng phần mềm ký Sign Offline

Hướng dẫn cài đặt và ký hồ sơ file PDF bằng phần mềm ký Sign Offline

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Hướng dẫn cài đặt và ký hồ sơ file PDF bằng phần mềm ký Sign Offline


“Ứng dụng Sign Offline XML nhằm hỗ trợ người nộp thuế ký tờ khai XML ngoại tuyến trong trường hợp không thể ký trực tiếp tờ khai trên trang web của Tổng cục Thuế. Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA xin hướng dẫn ký tờ khai XML ngoại tuyến Xem hơn:.

Hướng dẫn cài đặt và ký hồ sơ file PDF bằng phần mềm ký Sign Offline “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=2Uzok5wH0XQ

Tags: #Hướng #dẫn #cài #đặt #và #ký #hồ #sơ #file #PDF #bằng #phần #mềm #ký #Sign #Offline

Từ khóa: hướng dẫn cài đặt,ký,chữ ký số,cks,newca,newtelca,thuế,nộp thuế,xml,sign offline