Hướng dẫn cài đặt HTKK 4.8.0 ngày 19/04/2022 không bị lỗi HTKK tự thoát | HTKK Mới

Hướng dẫn cài đặt HTKK 4.8.0 ngày 19/04/2022 không bị lỗi HTKK tự thoát | HTKK Mới

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Hướng dẫn cài đặt HTKK 4.8.0 ngày 19/04/2022 không bị lỗi HTKK tự thoát | HTKK Mới


Hướng dẫn cài đặt HTKK sửa lỗi HTKK tự điền: Link tải HTKK mới nhất ngày 09/04/2022: Tổng cục thuế thông báo nâng cấp Ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.0 để phù hợp với quy định của pháp luật. 03/2022 / QH15 cũng sẽ cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện HTKK 4.7.9, cụ thể như sau: Cập nhật danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt Cập nhật danh mục bổ sung với giá trị như sau: Ô tô điện loại khác – mã 10404070 Ô tô chạy ắc quy – mã 10404075 Loại hình vận tải hành khách từ 9 chỗ ngồi trở xuống – mã số 104040751 Loại hình vận tải hành khách từ 10 chỗ đến dưới 16 chỗ ngồi – mã số 1044040752 Loại hình vận tải hành khách từ 16 chỗ đến dưới 24 chỗ ngồi – mã số 104040753 Hàng thiết kế tàu thuyền – mã số 104040754 Tờ khai thuế TNCN (05 / KK-TNCN): Chức năng in cập nhật: in đúng loại kỳ tính thuế đối với trường hợp hoàn thành báo cáo quý còn lại lợi nhuận sau thuế (01 / QT-LNCL) Cập nhật tên ngành “Hoạt động xổ số điện toán” thành “Hoạt động xổ số kiến ​​thiết, xổ số điện toán”. Cập nhật tiểu mục kế toán ngành “Hoạt động xổ số điện toán” lên 1153 Thuế giá trị gia tăng (01 / GTGT) Cập nhật Chỉ tiêu [26] – Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT: cho phép nhập tối đa 15 ký tự. Cập nhật chức năng nhập xml: Hiển thị đúng giá trị cột (4) – Thuế suất / tỷ lệ tính thuế GTGT theo quy định và cột (5)) – Thuế GTGT được giảm Tờ khai thuế cá nhân (02 / KK-TNCN) Cập nhật cho phép XML thành công – đầu ra nếu mục tiêu trống [13] – Mã số thuế cho tổ chức trả thu nhập Cập nhật tạo cơ hội để chỉnh sửa mục tiêu [23] – Tự khấu trừ tờ khai phí bảo vệ môi trường (01 / PBVMT, 02 / PBVMT) Cập nhật cảnh báo đỏ giữa các dòng nếu ghi trùng cột (2), (7), (8) Lưu trữ bổ sung tạm thời (01 / PTHU-ĐK ) Cập nhật mục tiêu [23] – Lợi nhuận tạm chia: Cho phép nhập định dạng thập phân 2 số sau dấu phẩy Cập nhật phép tính đúng công thức chỉ tiêu [27]
Cập nhật Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02 / QTT-TNCN) để tính đúng công thức chỉ tiêu [44] – Tổng số thuế nộp thừa trong Kỳ cập nhật, nếu chọn “Quyết toán dưới 12 tháng” thì được tính thuế qua năm, Từ tháng phải thuộc năm hoàn thành Tờ khai thuế của Công ty (04 / TNDN) Cập nhật cho Tờ khai thuế theo thời gian phát sinh không cho phép chọn trường hợp hoàn thành Tờ khai công ty (02 / TNDN) Cập nhật khi chọn nộp tờ khai thuế tại Cục thuế doanh nghiệp, chọn [09d] trong bảng kê hoàn thuế TNCN (05 / QTT-TNCN) Cập nhật nguyên tắc tổng hợp chỉ tiêu [41]tăng lên [41] thì cột (7) nhận giá trị âm, giảm [41] thì cột (7) sẽ nhận giá trị dương. Kể từ ngày 20/4/2022, khi thực hiện khai thuế liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các tính năng sau: do ứng dụng HTKK 4.8.0 chỉ định thay cho các phiên bản trước đây. Tổ chức, cá nhân người nộp thuế có thể tải bản cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK theo địa chỉ sau: hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được hỗ trợ, hỗ trợ trong quá trình cài đặt. , sử dụng. Mọi phản ánh, kiến ​​nghị của tổ chức, cá nhân người nộp thuế đều được cơ quan thuế gửi đến cơ quan thuế theo số điện thoại, hộp thư hỗ trợ người nộp thuế trên ứng dụng HTKK từ CVQT.

Hướng dẫn cài đặt HTKK 4.8.0 ngày 19/04/2022 không bị lỗi HTKK tự thoát | HTKK Mới “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=UQ4Ilpn6dC8

Tags: #Hướng #dẫn #cài #đặt #HTKK #ngày #không #bị #lỗi #HTKK #tự #thoát #HTKK #Mới

Từ khóa: lỗi cài đặt,[vid_tags]