How to download apps on your PC and Mac with BlueStacks

How to download apps on your PC and Mac with BlueStacks

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

How to download apps on your PC and Mac with BlueStacks


1. Chuyển đến 2. Nhấn tải xuống! 3. Mở tệp 4. Nhấp vào “Tìm kiếm” 5. Nhập tên của ứng dụng và nhấn “enter” 6. Nhấp vào biểu tượng ứng dụng 7. Nhấp vào “Cài đặt” 8. Nhấp vào “Mở”

How to download apps on your PC and Mac with BlueStacks “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=8RQptfLwZeQ

Tags: #download #apps #Mac #BlueStacks

Từ khóa: download,[vid_tags]