Hợp Âm | Diễm Xưa | Am La thứ 2023 Mới

Hợp Âm | Diễm Xưa | Am La thứ 2023 Mới

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 Hợp Âm | Diễm Xưa | Am La thứ 2023 Mới 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2Hợp Âm | Diễm Xưa | Am La thứ 2023 Mới 4

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG Hợp Âm | Diễm Xưa | Am La thứ 2023 Mới 4

Xem ngay video Hợp Âm | Diễm Xưa | Am La thứ

Điệu xưa: Trịnh Công Sơn Điệu: Slow Rock [am]

Mưa vẫn rơi trên lầu tháp [Am] cổ tay dài [C] mắt xanh [Dm] cười
[E7] Lắng nghe lá mùa thu [Am] mưa gót chân [E7] Con đường dài rất hút mắt [C] sâu. [E7]
Trời vẫn mưa hay lá mưa [Am] Chiều ngồi [C] chờ mưa [Dm] qua đó
[E7] Chân anh ta [Am] tôi ra đi trong im lặng [E7] bỗng rót lạnh hồn tôi màu xanh [Am] khoảng cách. DK: Vẫn còn chiều [Dm] Sao em không quay lại [Am] Ngày mai tôi sẽ chôn vùi nỗi đau Làm sao có nó [Dm] cảm xúc của nhau [E7] Một Bước Rất Đau [Dm] chân tôi xin hãy trở lại [E7] nhanh chóng. Mưa vẫn mưa trên biển đời [Am] Chuyển động nó như thế nào [C] bỏ lỡ đường chim [Dm] đi
[E7] Xin vui lòng cho nó [Am] trời mưa trên mặt đất [E7] Đừng quên chính các nhà thám hiểm [Am] du. (Vẫn mưa hay mưa cho đời biển [Am] Chuyển động nó như thế nào [C] Bạn có biết bia đá không? [Dm] rất đau đớn
[E7] Xin vui lòng cho nó [Am] trời mưa trên mặt đất [E7] rộng Ngày sau đá cũng cần [Am] nhau.) #hopamnhacviet #hopamdiemxua

Hợp Âm | Diễm Xưa | Am La thứ “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=SapJPj7XiZc

Tags của Hợp Âm | Diễm Xưa | Am La thứ: #Hợp #Âm #Diễm #Xưa #thứ

Bài viết Hợp Âm | Diễm Xưa | Am La thứ có nội dung như sau: Điệu xưa: Trịnh Công Sơn Điệu: Slow Rock [am]

Mưa vẫn rơi trên lầu tháp [Am] cổ tay dài [C] mắt xanh [Dm] cười
[E7] Lắng nghe lá mùa thu [Am] mưa gót chân [E7] Con đường dài rất hút mắt [C] sâu. [E7]
Trời vẫn mưa hay lá mưa [Am] Chiều ngồi [C] chờ mưa [Dm] qua đó
[E7] Chân anh ta [Am] tôi ra đi trong im lặng [E7] bỗng rót lạnh hồn tôi màu xanh [Am] khoảng cách. DK: Vẫn còn chiều [Dm] Sao em không quay lại [Am] Ngày mai tôi sẽ chôn vùi nỗi đau Làm sao có nó [Dm] cảm xúc của nhau [E7] Một Bước Rất Đau [Dm] chân tôi xin hãy trở lại [E7] nhanh chóng. Mưa vẫn mưa trên biển đời [Am] Chuyển động nó như thế nào [C] bỏ lỡ đường chim [Dm] đi
[E7] Xin vui lòng cho nó [Am] trời mưa trên mặt đất [E7] Đừng quên chính các nhà thám hiểm [Am] du. (Vẫn mưa hay mưa cho đời biển [Am] Chuyển động nó như thế nào [C] Bạn có biết bia đá không? [Dm] rất đau đớn
[E7] Xin vui lòng cho nó [Am] trời mưa trên mặt đất [E7] rộng Ngày sau đá cũng cần [Am] nhau.) #hopamnhacviet #hopamdiemxua

Hợp Âm | Diễm Xưa | Am La thứ 2023 Mới

Từ khóa của Hợp Âm | Diễm Xưa | Am La thứ: hợp âm

Thông tin khác của Hợp Âm | Diễm Xưa | Am La thứ:
Video này hiện tại có 30209 lượt view, ngày tạo video là 2020-01-06 16:57:35 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=SapJPj7XiZc , thẻ tag: #Hợp #Âm #Diễm #Xưa #thứ

Cảm ơn bạn đã xem video: Hợp Âm | Diễm Xưa | Am La thứ.