Full Moon, Fish on active – Mako Sharks on the Fly

Full Moon, Fish on active – Mako Sharks on the Fly

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Full Moon, Fish on active – Mako Sharks on the Fly


ERiK & Pete bắt cá mập mako bằng cần ruồi! Đây chắc chắn không phải là tenkara. Cảm ơn thuyền trưởng Lou! .

Full Moon, Fish on active – Mako Sharks on the Fly “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=yqk41tOFvyQ

Tags: #Full #Moon #Fish #active #Mako #Sharks #Fly

Từ khóa: full active,mako,mako shark,shark,fly fishing,tenkara,Fishing,Underwater