Em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học lớp 3

Em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học lớp 3

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học lớp 3


Hãy viết đơn xin nghỉ việc từ 3.g. Tải mẫu đơn xin nghỉ việc tại đây: Viết đơn xin nghỉ việc từ 3.g. Hãy viết đơn xin nghỉ từ 3.g. 3.g. Hãy viết đơn xin nghỉ việc từ 3.g. Nội dung như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021 ĐƠN XIN VIỆC HỌC Kính gửi: Cô giáo lớp 3A trường Tiểu học Ngô Gia Tự Tên tôi là: Nguyễn Văn B Học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Ngô Gia Tự Nhà trường Em làm đơn này xin phép anh / chị cho em nghỉ dạy Thứ 5 ngày 22 tháng 4 năm 2021 Lý do Nghỉ học: Em bị bệnh đường ruột. Khi đã khỏi bệnh, em hứa sẽ chép bài và học đầy đủ. Bản tường trình của gia đình học sinh Học sinh (Ký, ghi rõ họ tên).

Em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học lớp 3 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Ah7wXcqBCwE

Tags: #hãy #viết #một #lá #đơn #xin #nghỉ #học #lớp

Từ khóa: cách viết đơn,Em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học lớp 3,Em hay viet mot la don xin nghi hoc lop 3,Viết lá đơn xin nghỉ học lớp 3,Viet la don xin nghi hoc lop 3,Đơn xin nghỉ học lớp 3,Don xin nghi hoc lop 3,Mẫu đơn xin nghỉ học lớp 3,Mau don xin nghi hoc lop 3