E2 IELTS General Writing Task 1 | Informal Letters | TOP TIPS with Jay!

E2 IELTS General Writing Task 1 | Informal Letters | TOP TIPS with Jay!

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

E2 IELTS General Writing Task 1 | Informal Letters | TOP TIPS with Jay!


Hãy tham gia cùng Jay khi anh ấy đưa bạn qua Bài thi IELTS Viết chung 1 về Thư không chính thức. Anh ấy chỉ cho bạn lời nhắc, nói chuyện với bạn về cấu trúc bạn cần, cho bạn một số lời khuyên về ngữ pháp, từ vựng và cách làm bài và cũng cho bạn một số mẹo hay nhất để đạt điểm 8+ trong bài tập này. Đăng ký thi IELTS: E2Language cung cấp các buổi hướng dẫn trực tiếp trực tuyến do các giáo viên nói tiếng Anh chuyên nghiệp trên khắp thế giới thực hiện. Chúng tôi chuẩn bị cho bạn các kỳ thi IELTS, PTE, TOEFL và OET để giúp bạn đạt được điểm số bạn cần! Truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về các gói mà chúng tôi cung cấp: Xem thêm video E2Language để nâng cao kỹ năng viết, nói, đọc và nghe IELTS của bạn. Đăng ký kênh E2 IELTS của chúng tôi ngay hôm nay để có nội dung miễn phí được xuất bản hàng tuần! Hãy nhớ xem các nguồn IELTS miễn phí của chúng tôi: Blog: Cập nhật thông tin về IELTS (tổng quát và học thuật) bằng cách theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội: Facebook: Twitter: Instagram: Jay’s Instagram :.

E2 IELTS General Writing Task 1 | Informal Letters | TOP TIPS with Jay! “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=lBHf7LCWhVs

Tags: #IELTS #General #Writing #Task #Informal #Letters #TOP #TIPS #Jay

Từ khóa: mẹo words,IELTS,E2,e2 jay,e2langauge,e2language,e2 IELTS,e2 language ielts,ielts writing,IELTS Writing Task 1,task 1,informal letter,ielts letter,english test,writing task 2,ielts general,ielts academic,ielts liz,IELTS informal letters,ielts general writing task 1,ielts general writing task 1 informal letters,ielts informal letters,IELTS general,IELTS academic,IELTS e2,IELTS jay,ielts preparation,e2language ielts,ielts tips,ielts test,esl