#1DownLoad Fallout Shelter v1.13.8 bản mới nhất

#1DownLoad Fallout Shelter v1.13.8 bản mới nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 #1DownLoad Fallout Shelter v1.13.8 bản mới nhất 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2#1DownLoad Fallout Shelter v1.13.8 bản mới nhất 4

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG #1DownLoad Fallout Shelter v1.13.8 bản mới nhất 4

#1DownLoad Fallout Shelter v1.13.8 bản mới nhất

TORRENTTẢI XUỐNG MIỄN PHÍĐEM LẠI

Tổng quan trò chơi


Trong Fallout Shelter, người chơi xây dựng và quản lý kho tiền của riêng mình với tư cách là người giám sát – người quản lý và điều phối kho tiền của họ. Người chơi lãnh đạo và chỉ đạo các công dân của Vault và phải làm cho họ hài lòng bằng cách đáp ứng các nhu cầu của họ như điện, thức ăn và nước.[1][2] Bạn cứu cư dân khỏi …

#1DownLoad Fallout Shelter v1.13.8 bản mới nhất 8 Tiêu đề: Fallout Shelter v1.13.8

#1DownLoad Fallout Shelter v1.13.8 bản mới nhất 10 Nhà phát triển: N / A

#1DownLoad Fallout Shelter v1.13.8 bản mới nhất 10 Biên tập viên: N / A

#1DownLoad Fallout Shelter v1.13.8 bản mới nhất 14 Ngày phát hành: N / A

#1DownLoad Fallout Shelter v1.13.8 bản mới nhất 16 Thể loại: Mô phỏng, chiến lược


#1DownLoad Fallout Shelter v1.13.8 bản mới nhất 18 Tên phát hành: Fallout Shelter v1138

#1DownLoad Fallout Shelter v1.13.8 bản mới nhất 20 Bị nứt bởi: P2P

#1DownLoad Fallout Shelter v1.13.8 bản mới nhất 22 Kích thước phát hành: 337 MB

#1DownLoad Fallout Shelter v1.13.8 bản mới nhất 24 LIÊN KẾT TORRENT

Fallout.Shelter.Torrent

Yêu cầu hệ thống


Không tìm thấy thông tin

Tôi là WikiDown – Chuyên gia trong lĩnh vực Game – Chúc các bạn Thành Công!. Tất cả đã được đánh giá và tham khảo bởi chuyên gia