🎵 Hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng Format Factory để chuyển đổi file video, âm thanh, hình ảnh…

🎵 Hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng Format Factory để chuyển đổi file video, âm thanh, hình ảnh…

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

🎵 Hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng Format Factory để chuyển đổi file video, âm thanh, hình ảnh…


🎵 Format Factory là phần mềm được Free Time (pcfreetime.com) cung cấp miễn phí. 🎵 Hướng dẫn về Format Factory phiên bản 5.1.0.0 trong video này áp dụng cho hệ điều hành Windows 64-bit. 🎵 Format Factory là một công cụ chuyển đổi phương tiện phần mềm miễn phí có quảng cáo hỗ trợ, có thể chuyển đổi các tệp video, âm thanh và hình ảnh. Nó cũng có khả năng trích xuất DVD và CD sang các định dạng tệp khác, cũng như tạo hình ảnh .iso. Nó cũng có thể kết hợp nhiều tệp video thành một. 🙋‍♂️ Giáo viên hướng dẫn: Lê Kim Quốc 📳 Điện thoại: 0932.022.033.

🎵 Hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng Format Factory để chuyển đổi file video, âm thanh, hình ảnh… “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=b_nprdes0B8

Tags: #Hướng #dẫn #tải #cài #đặt #và #sử #dụng #Format #Factory #để #chuyển #đổi #file #video #âm #thanh #hình #ảnh

Từ khóa: hướng dẫn tải,Information Technology